Inbytesregler för nominalvara i % av frankeringsvärdet:

Nu även FDC (33%, max 2 /sort) och Maxikort (50%, max 3 /sort), utgivna efter 2014.


Postfriskt: Valörer
0:05 - 0:95
Valörer
1:00 - 2:90
Valörer
3:00 - 10:00
Valörer
över 10:00
(15%) (20%), (25%), (33%),

Rabatthäften: 1979-1980 till 140:- / st., 1981-1990 till 150:- / st.

Följande undantag, 100% erbjudes för nedan (i samlarkvalitet):

Rullmärken:
(max 5 ex. av var)
F2309 SX1 & SX2, 2592A, 2599,2658,2659,2693,2768, 2837, 2886,
2899 SX1 & SX2 , 2932-2935, 2950, 2951, 2972, 3002, 3029, 3063b,
3105, 3114, 3133, 3139-3142, 3176, 3177, 3225-3226, 3248, 3254,
3273, 3274, 3281, 3307, 3319-3322, 3328, 3342-3343.

Häften:
(max 3 ex. av var)
H415 A+B, H416:0, H426 A1+A2, H428, H432, H442 T2,
H447 A, H448 A1, H453 B, H454 A, H455 A, H458 A, H463 O,
H464 A, H466 B T1, H468:1, H471 A, H476 A, H480 A2+B,
H495 A, H496 A:1, H496 B, H513 A1, H514 A1, H520 A, H530 A1,
H532 A2, H536 A2, H539 A2, H541 A2, H561 A,
H578 A, H586:1, H588, H591.

SH häften:
(max 3 ex. av var)
SH1C, SH17PI, SH19B, SH27A2, SH27B, SH31PO, SH42B, SH64B+C,
SH68B+C, SH69B+C+D, SH72A1+B+C, SH76B, SH82B, SH84B, SH85B,
SH118 och senare.

Block:
BL45, 49, 51, 51v och senare (max 5 ex. av var).

Frankerings-
etiketter:
Lappland och Skåne: Valörer. 2:30, 2:80. (max 10 ex. var).
Centralposten i Stockholm: Flesta valörer. (max 5 ex. var).