Inbytesregler för nominalvara: NYTT ! FDC (33%) och Maxikort (50%) utgåvor efter 2011 (max 3 ex av var sort)

Utgåvor efter 2011
i samlarkvalitet:

Nästan alla postfriska märken, HBL och block (max 10/ var) utgivna 2012 och senare
inbytes till 105% nominal just nu, samt


Häften:

H588, H591 (max 5 ex av var)

Självhäftande:

SH57, SH64B-C, SH68B-C, SH69B-C, SH71, SH72A2, B och C,

SH73 B, SH76 A och B, SH78 B, SH80, SH82 B, SH83, SH84 B, SH85 B, SH88-89, SH91-92, SH94, SH96 - senaste (max 3 ex av var)

Undantag som jag fyllt mitt behov av: (inbytes till 66%)

Block:

BL34, BL37, BL41, BL44

Märken:

2956-57, 2991-92, 3015-16, 3054-55, 3069-73, 3074-75, 3081-82, 3104, 3120

HBL:

3039, 3053, 3068a, 3080a, 3088a, 3093.
Utgåvor före 2012:

Valörer 2:00 - 50:00 (66%),

Valörer 1:00 - 1:90 (50%),

Valörer 0:05 - 0:95 (33%)

Rabatthäften 1979-1990 till 120:- / st.


Följande undantag gäller tills vidare, 100% erbjudes för (i samlarkvalitet):


Rullmärken:

F2434, 2485, 2499, 2549, 2561A, 2592A, 2612, 2642, 2658, 2659, 2837, 2851, 2856 (max 10 ex. av var).

Högvalörer:

F2599, 2617 (max 5 ex. av var).

Häften:

H442 T2, H520 A, H539 A2, H541 A2, H543, H580 (max 5 ex. av var).


Självhäftande:

SH1C, SH17PI, SH19B, SH27A2, SH27B, SH31PO, SH42B, SH43, SH55, SH56B-C (max 5 ex. av var).

Block/souvenirark:

BL16, BL27, BL31-32, SS2, SS4, SS6 (max 5 ex. av var).

Frankeringsetiketter:

Lappland och Skåne: Valörer. 2:30, 2:80. (max 10 ex. av var).
Centralposten i Stockholm: Alla valörer. (max 10 ex. av var).