ABB 800xA

Hej, jag har arbetat i 35 år på ASEA/ABB med styrsytem (DS101C, MP100, MP200, AC410, AC450, AC800M ...)

Under denna period utvecklade jag APC (Advant Power Control) konceptet för OS500/AC4xx plattformen, sedermera portade jag
APC till ABB 800xA miljön, varvid PCIT (Plant Control IT) blev benämningen på motsvarande bibliotek för AC800M kontrollrar.

Jag har numera slutat min anställning på ABB men kan fortfarande engageras för mindre uppdrag eller specialinsatser som berör APC och PCIT.

Då jag nu passerat min 65 årsdag avslutas den aktiva delen av verksamheten,
möjlighet till muntlig konsultation finns dock kvar framöver.

Civ.ing. Jan-Åke Rosvall ( ja.rosvall@svenskafrim.se)